Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9915272

צור קשר

aguda@beitkama.co.il

שלח דוא"ל

חיי התרבות בבית קמה עשירים ופעילים. הפעילות נעשית כולה בהתנדבות, על-ידי ועדת התרבות, צוותי חגים, צוותים לנושאים שונים ורבים מחברי הקהילה שמתנדבים לאירוע כזה או אחר. בבית קמה חוגגים את רוב החגים. החג היחיד שאינו נחגג במסגרת הקהילתית הוא פסח. לחלק מהחגים יש צוותים קבועים שממשיכים בפעילותם כבר מספר שנים והשאיפה היא להגיע למצב שבו לכל החגים יהיו צוותים קבועים. בנוסף לחגים, מתקיימים בבית קמה לאורך השנה אירועי תרבות שונים. חלק מאותם אירועים מתבססים על הופעה של אמן או מרצה מבחוץ ואחרים על פעילות עצמית. בעיקרון, פתוחות כל פעולות התרבות לכל האוכלוסייה, אך מטבע הדברים מתאימות פעילויות שונות לטעמם, צרכיהם או העדפותיהם של גילאים שונים.

beitkama abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות