Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9915272

צור קשר

aguda@beitkama.co.il

שלח דוא"ל

קהילת בית קמה מורכבת מחברי קיבוץ ותיקים, חברי קיבוץ בעצמאות כלכלית, בעלי נחלות בהרחבה ושוכרי דירות. ייחודיותה של הקהילה מתבטאת בלכידותה וברצון כללי להרבות בפעילויות משותפות, מגבשות ומקרבות, שרובן נעשות בהתנדבות. בפעילויות אלה – בתחומי התרבות, החינוך הבלתי-פורמלי, הספורט, הרווחה ועוד, כמו גם במפגשים ספונטניים, ניתן לחוש באווירה הטובה וביחסי החברות בין האנשים החיים בבית קמה. גם כשיש מחלוקות, נעשים מאמצים לפתור אותן בהסכמה, מתוך הבנה כללית שפשרה עדיפה על התנצחות שיש בה מפסידים בלבד ושמירה על "רוח בית קמה" היא אינטרס משותף, שראוי לשלם עבורו מחירים.

beitkama abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות